Zpět na galerii fotografií   
 

24.11.2007 byla svolána valná hromada Českého svazu kanoistů sekce vodní turistiky. Opět po roce se sešlo cca 30 zástupců jednotlivých oddílů, aby zhodnotili úspěchy z minulého roku a stanovili si úkoly do roku nového. V závěrečné diskusi padlo několik připomínek na předsedu celého ČSK pana Prof. Pollerta. V této souvislosti se ozýval hlavně Ešus, kterému pan Prof. Pollert zhatil jeho úsilí při vyjednávání splutí horního Labe.  ČSK VT stále hledá „recept“ na černé jezdce při závodech a zároveň se snaží zdokonalovat pravidla ČPV. Pokud máte nějaké připomínky k pravidlům ČPV,
pošlete svůj konkrétní návrh na adresu pavelkova@cstv.cz

Fotografie z konference ČSK Turisti
 
    
    
    
    

   Zpět na galerii fotografií