Zpět na galerii fotografií  

Schůze Klubu vodáků Karlovy Vary

Mimořádná členská výroční schůze :
18.června 2010 v pátek v 17.00 v loděnici.

Program:    1)Volba mandátové komise (kontroluje usnášení schopnost)
                      2)Volba návrhové komise (sepisuje, návrh usnesení)
         
            3) Zpráva Revizní komise za hospodaření klubu za rok 2009.
                      4) Zpráva o hospodaření za rok 2009
                      5) Diskuse k předneseným zprávám
                      6) Ostatní agenda k činnosti klubu
(vstup do SVOČRu, mládežnický oddíl)
      
               7) Diskuse
                      8) Usnesení členské schůze
                     
9)
Závěr

 
         

   Zpět na galerii fotografií