Zpět na galerii fotografií


 
Vedení oddílu rozděluje před akcí některé důležité úkoly.
 
Transport lodí ke startu akce k Tuhnickému mostu - Pavel Berounský a jeho pomocníci.
 
Irena Košinová si vzala na starost evidenci zájemců o akci.
 
Dopravu jízdních kol a osobních věcí přepravil do cíle přistavený vlek.
 
Franta Košina vítá na akci představitele a zástupce z Povodí Ohře.
 
Klucí z oddílu mezitím připravují raft o který byl nebývalý zájem.
 
Krátkým úvodem byli všichni informováni o bezpečnostních pravidlech a také o významu celé akce.
 
Rodiče s dětmi se připravili ke startu a protože zájemců bylo nevídaně musely se lodě dovážet několikrát.
 
K místu startu to bylo kousek a tak s lodí si všichni hravě poradili.
 
Velký zájem byl o prostor průjezdu nově zbudovanou propustí.
 
Nízký stav vody snížil obtížnost průjezdu na minimum.
 
Přesto to pro mnohé byl obrovský zážitek, pro rodiče a hlavně pro děti pro které byla tato akce připravena.
 
Jak je vidět ze snímku - o raft byl velký zájem a tak museli někteří z něj v prostoru "šlajsny" přejít pěšky.
 
Nízký stav vody nedovolil vyšší zatížení raftu který během průjezdu drhnul o kartáče.
 
V cíli u loděnice očekával Míra Blahník s pomocnicí první závodníky nejen z řad dětí.
 
Po dojezdu bylo pro děti připraveno soutěžní odpoledne se sladkými cenami.
 
 
Účastenské listy a pozornosti rozdělil dětem předseda oddílu Franta Košina s pobočnicí.
   
Po rozdělení cen a upomínkových předmětů začal pro děcka ten pravý okamžik - soutěže.
 
Jsme rádi že se závodní i rekreační odpoledne s občerstvením a opékanými buřty v loděnici vydařilo
a snad se i podaří přivítat v budoucnu některé děti do našeho oddílu vodáků.
 

Přijďte si vyzkoušet jak Vám to půjde i na delším úseku řeky.
V loděnici jsme každé úterý a čtvrtek od 16 hodin a rádi mezi námi přivítáme
nové zájemce o vodácký sport z řad mládeže, dětí a dalších !!!

 Zpět na galerii fotografií