Fotografie z akcí
  
2013
  Jarní úklid břehů Ohře                 Lipno Čeráky a creekeři              
          Soutěž v eskymáckých obratech      Lipno - turisté, výletníci a závěr  
   ČPV Otava - Čeňkova Pila            Teplá - úvodní fotografie               
   Příprava na akci Den Ohře              Teplá - fotografie z trati                    
   Den Ohře v Karlových Varech   Výroční splutí - 28.října 2013       
  Povodeň na Rolavě                      Loket - Karlovy Vary                     
  Sázava 2013                                   Tělocvična Rybáře                        
  Lipno - odjezd a slalomy            Koupání ve Weidenu                    
  Závěr vodácké sezony 2013
  Vánoční setkání u Svatošských skal 2013