Tak jako dosud každým rokem - i letos nám počasí přálo
a tak se mohlo opakovat setkání nejmladších, mladých,
starších i starých vodáků. Někteří již ostřílení zájemci se dostavili opakovaně, jiní zase poprvé - avšak věříme, že ne naposledy. Nálada byla skvělá jak na startu tak i během jízdy
na vodě a hlavně také při průjezdu okolo jezu v Tuhnicích.
Finále celé akce - pořádané v prostorách naší loděnice pak
dokázalo, že zájemci o "vodu" jsou jedna skvělá parta a tak
bychom byli rádi - kdyby třeba alespoň někteří, v budoucnu
přišli posílit naše vodácké řady a stali se členy našeho oddílu.
Scházíme se každé úterý a každý čtvrtek po 16té hodině. Členský příspěvek pro mládež je jen 100,- Kč (sto korun) na rok a veškeré vodácké vybavení, dopravu a další - má loděnice vlastní, tudíž nezatěžujeme rodinné rozpočty našich členů.

                                               

   Průběh akce v loděnici, hry, táborák s opékáním buřtů.... 


   Zpět na galerii fotografií