Zpět na galerii fotografií  
     

Pramenský potok

  
Franta Košina                                                                     Jarda Sýkora
  
Jirka Švec                                                                          Petr Šaroch
   
  K.Houf na Kamenici 1982                                         Petr Šaroch na Prádelně 1982
 
                
Návarovská soutěska                - Kamenice -                    Esíčko na Kamenici
 
   
Závěs v Návarovské soutěsce 1986                              Prohlídka Vrchlabské soutěsky
 
   
Labe "na Kukačce" 1985                                               Startujeme na Rolavě 1985
 
                    
Startujeme na Rolavě                                               Naše NISA vydržela hodně
   
Jarda Sýkora, Kristian....                                               Petr Šaroch na Prádelně
Na fotografiích:
Prohlídka Vrchlabské soutěsky:
Petr Charvát stojí na kraji břehu a v bílé helmě je Jarda Sýkora 1985/86
Startujeme na Rolavě 1985: Franta Košina, Klub vodáků, Jarda Sýkora /dole zezadu/.

Prvosjezd Vrchlabské soutěsky

   Zpět na galerii fotografií