Loděnice Klubu vodáků Karlovy Vary
 Horní snímek:  Pohled na loděnici proti proudu řeky Ohře.
Dolní snímek:  Pohled na loděnici z protilehlého břehu, v pozadí market HYPERNOVA /možnost nákupu/.
   Fotografie města Karlovy Vary


Klub vodáků Karlovy Vary