Vánoční trhy a návštěva AQUAPARKU ve městě Weiden

Dne: 17.12.2016. Odjezd v 8:00 od SPŠ Keramické a sklářské.
Prosíme všechny, kteří se chtějí zúčastnit, nechť se nahlásí Petru drahošovy na tel. čísle: 776810538.