Zde - Mapa jaké je kde nyní počasí.
  Kolik vody teče v Ohři
                                  Kolik vody teče v Rolavě  
již 60 cm - stačí 7-8 m3         
Kolik vody teče v Bystřici - Ostrov
Kolik vody teče v Teplé - ve městě